Sabtu, 29 Oktober 2011

PERMAINAN BAHASA

TEKA SILANGKATA


1

2

34

5

6789


10

11
1213
14


15
MELINTANG
2
Perjumpaan pengakap antarabangsa

5
Daratan yang dikelilingi air

6
Kata penghubung

7
Pengawal

8
Lengkapkan peribahasa ini :

____________setahun dihapuskan dek

hujan sehari.

12
Nama sejenis burung

13
Temu bual

14
Tatkala

15
Kawasan tepi laut yang terlindung


KE BAWAH

1
Berayun ke kanan dan kiri

2
Nakhoda

3
Dongeng tentang dewa dewi

4
Membawa masuk barang dari luar

negara

5
Kejadian

8
Dukun

9
Digunakan untuk membersihkan rambut
10
Singkatan IBU

11
Dakwat

12
Timbalan

Isnin, 24 Oktober 2011

PERUMPAMAAN1. Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah, ringkas, dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat.


2. Biasanya, perumpamaan dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti, dan umpama.

3. Senarai perumpamaan dan maksudnya adalah seperti yang berikut.