Rabu, 7 Disember 2011

KATA TANYA

Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya ialah kata atau perkataan yang digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya.

Kata tanya mesti diikuti oleh partikel ‘kah’ apabila digunakan di awal ayat tanya.

Kata tanya boleh wujud di awal, di akhir atau di tengah ayat. Partikel ‘kah’ tidak diperlukan jika kata tanya terletak pada akhir ayat.


kenapa
sebab
Kenapakah Ahmad gagal dalam ujian itu ?
bila
masa
Bilakah awak akan memulangkan buku saya ?
siapa
orang
Engkau ini siapa ?
mengapa
sebab
Mengapakah baju awak ini basah ?
apa
benda / haiwan
Apakah nama binatang itu ?
bagaimana
cara
Bagaimanakah rupa hantu ?
berapa
bilangan
Berapakah jumlah murid kelas ini?
mana
tempat
Nelayan itu dari mana ?

KUIZ & TIP TATABAHASA DALAM KAMPUS ASTRO

http://www.astro.com.my/examtutor/articles/art_4267.html